Solid Fuels; Petcoke, Petroleum Coke, Steam Coal, Met Coal, Met Coke, Antharacite, Foundry Coke, TDF (Tyre Derivered Fuel)

Other Materials; Clinker, Cement, Fly Ash, FGD, Gypsum, Bauxite (Cement & Alumina) Dolomite, Lime Types, Volcanic Tuff, Pozzolana, Pumice, Basalt, Emery (Corundum)

Katı Yakıtlar; Petrokok, İthal Kömür,  Metalurjik Kömür, Kok Kömürü, Antrasit, Döküm Koku, Kullanılmış Lastik

Hammaddeler; Klinker, Çimento, Uçucu Kül, FGD, Alçı, Boksit ( Çimento & Alumina), Volkanik Tüf, Pomza, Bazalt, Zımpara 

 

Ticaretini yaptığım 

emtialarla ilgili olarak fiyat, kalite bilgisini herzaman sorabilirsiniz

You can always ask price, quality information about the commodities I trade

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com