Solid Fuels; Petcoke, Petroleum Coke, Steam Coal, Met Coal, Met Coke, Antharacite, Foundry Coke, TDF (Tyre Derivered Fuel)

Other Materials; Clinker, Cement, Fly Ash, FGD, Gypsum, Bauxite (Cement & Alumina) Dolomite, Lime Types, Volcanic Tuff, Pozzolana, Pumice, Basalt, Emery (Corundum)

Katı Yakıtlar; Petrokok, İthal Kömür,  Metalurjik Kömür, Kok Kömürü, Antrasit, Döküm Koku, Kullanılmış Lastik

Hammaddeler; Klinker, Çimento, Uçucu Kül, FGD, Alçı, Boksit ( Çimento & Alumina), Volkanik Tüf, Pomza, Bazalt, Zımpara 

 

Team Members
Office Meeting
Data Reviewing

Ticaretini yaptığım 

emtialarla ilgili olarak fiyat, kalite bilgisini herzaman sorabilirsiniz

You can always ask price, quality information about the commodities I trade

Office Conversation