ABOUT/HAKKINDA

 

Amacım; uzun yıllar boyunca kazandığım tecrübeyi, Türkiye ile iş yapmak isteyen şirketler ve aynı şekilde yurtdışı ile iş yapmak isteyen şirketleri şeffaf olarak birleştirmektir.

 

 

My goal; The experience I have gained over many years, companies wishing to do business with Turkey and to integrate companies that want to do business with in the same way abroad open book basis.

SERVICES/SERVİSLER

 

Türkiye'den veya yurtdışından almak istediğiniz herhangi bir emtia veya hizmeti istediğiniz yerde ve istediğiniz özelliklerde teslim etmemi istiyorsanız benimle temasa geçin.

Any commodity or service that you want to get as export or import from abroad or Turkey, wherever you want, and I am committed to deliver the specifications  you want.

ÜRÜNLER/COMMODITIES

Solid Fuels; Petcoke, Petroleum Coke, Steam Coal, Met Coal, Met Coke, Antharacite, Foundry Coke, TDF (Tyre Derivered Fuel)

 

Other Materials; Clinker, Cement, Fly Ash, FGD, Gypsum, Bauxite (Cement & Alumina) Dolomite, Lime Types, Volcanic Tuff, Pozzolana, Pumice, Basalt, Emery (Corundum)

 

Katı Yakıtlar; Petrokok, İthal Kömür,  Metalurjik Kömür, Kok Kömürü, Antrasit, Döküm Koku, Kullanılmış Lastik

Hammaddeler; Klinker, Çimento, Uçucu Kül, FGD, Alçı, Boksit ( Çimento & Alumina), Volkanik Tüf, Pomza, Bazalt, Zımpara 

ABOUT US

I am in the Sourcing, Trading, Management business over 24 years. I know every port in Turkey because I worked with them. I managed stockyards in different regions, traded and distributed millions of tons different commodities. I can reach easily your commodity in Turkey and abroad.

 

24 yılı aşkın bir süredir Satınalma, Ticaret, Yönetim işindeyim. Türkiye'deki her limanı biliyorum çünkü onlarla çalıştım. Farklı bölgelerdeki depoları yönettim, milyonlarca ton farklı emtia ticareti ve dağıtımı yaptım. Sizin ihtiyacınız olan emtiaya, sizin istediğiniz teknik özelliklerde kolayca ulaşabilirim.

CONTACT US/İLETİŞİM

M. FEHMİ GERÇEKER SOKAK No:3/1 OR-AN ÇANKAYA ANKARA

Thanks for submitting!